Blog na glowna

W poniedziałek, 5 marca 2012 roku, Warszawę obiegła dobra wiadomość. Kierowany przez burmistrza Wojciecha Bartelskiego Zarząd Dzielnicy Śródmieście uznał racje mieszkańców oraz mieszkanek stolicy, i przeznaczył lokal po barze Prasowym do konkursu profilowanego na bar mleczny. Styczniowa sesja Rady Dzielnicy Śródmieście uznała zasadność naszych argumentów i postulowała ogłoszenie konkursu profilowanego oraz włączenie do komisji konkursowej mieszkańców Śródmieścia.

Jako nieformalna grupa mieszkańców postulująca ponowne otwarcie baru „Prasowego” deklarujemy, że nie mamy żadnego związku z otwierającym się przy ul. Bagatela 15 lokalem gastronomicznym „Mleczarnia Jerozolimska”. Uważamy, że odnoszenie się tego lokalu do historii "Prasowego", społecznej mobilizacji i historii barów mlecznych jest rażącym nadużyciem. Jego właściciel kilkakrotnie podejmował działania przeciwko rozpisaniu konkursu profilowanego na lokal po dawnym barze „Prasowym”, o co zabiegamy u władz miasta.
 

 
RELACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI spisana przez Joannę Erbel
 
Walkiewicz opowiada o tym, że po akcji społecznego otwarcia baru "Prasowego" namawiali burmistrza Bartelskiego, żeby przetarg na lokal był profilowany.
Po wywiadzie, który udzielił Bartelski Walkiewicz poprosił o to, żeby została zwołana sesja rady nt. lokalu profilowanego.

Po długiej dyskusji z radnymi doszliśmy do porozumienia. Radni przyjęli rekomedację dla Zarządu Dzielnicy odnośnie sposobu profiowania przetargu na wynajęcie lokalu, w którym wcześniej mieścił się Prasowy!
Nie było łatwo ale udało się wypracować wspólny tekst. Oto jego treść (zbliżona):

16 stycznia , g. 16:30 odbędzie się komisja ds. monitorowania sposobu zarządzania komunalnym zasobem lokali użytkowych odbędzie (w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43). O to posiedzenie Grzegorz Walkiewicz wnioskował jeszcze w grudniu, w intencji, aby radni zajęli sie przyszłością lokalu po Barze Mlecznym "Prasowy". Chodźmy tam! Być może wspólnie przekonamy radnych PO i PiS, a następnie burmistrza, do wystawienia lokalu w konkursie profilowanym, aby w tym miejscu nadal bar mleczny funkcjonował. Niech będzie "tanio i przaśnie"

Pages