Nareszcie! Konkurs Ogłoszony!

 

Konkurs na Bar Mleczny
Dzielnica Śródmieście ogłasza konkurs na bar mleczny w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 10/16. Warunki konkursu zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców, stroną postulującą przywrócenie baru mlecznego w tym miejscu, przedstawicielami przedsiębiorców, izby i urzędu skarbowego oraz radnymi Dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy Śródmieście podjął decyzję o przeznaczeniu lokalu przy ul. Marszałkowskiej 10/16 po dawnym barze Prasowym do konkursu ofert z przeznaczeniem na bar mleczny na 3 lata, z możliwością zawarcia dłuższej umowy. Taka forma wyboru najemcy - konkurs profilowany - pozwala na określenie stawki wyjściowej na poziomie 12 zł/m2. 

Ofert można składać do dnia 28.06.2012 r. do godz. 16:00, ul. Szwoleżerów 5, pok. nr 8 (siedziba śródmiejskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami). Otwarcie ofert odbędzie się 03.07.2012 r. o godz. 10:00, ul. Szwoleżerów 5, pok. nr 209
Dodatkowo zostały wypracowane dodatkowe zapisy, które mają zapewnić funkcjonowanie baru mlecznego. Najemca wybrany w wyniku konkursu ofert podpisując umowę najmu będzie zobowiązany do:

 • prowadzenia baru mlecznego, tj. działalności określonej w art. 6 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 • składania co miesiąc we właściwym urzędzie skarbowym wniosku o dotację przedmiotową do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym (zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. Ministra Finansów w sprawie stawek i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych),
 • tego, by kwota dotacji, o którą najemca będzie występował do urzędu skarbowego, w kolejnych półroczach każdego roku kalendarzowego wynosiła w sumie minimum 35 tys. zł.,
 • przedkładania do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dwa razy w ciągu roku decyzji dyrektora izby skarbowej o udzieleniu dotacji, przy czym suma dotacji w kolejnych półroczach musi wynosić minimum 35 tys. zł (§8 rozporządzenia) - z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie,
 • w przypadku nieudzielenia przez izbę skarbową dotacji z powodu braku środków finansowych - do przedkładania decyzji odmownej z tego powodu,
 • przedkładania informacji o przeprowadzonej kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji - bezpośrednio po jej zakończeniu,
 • zapewnienia dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych,
 • zapewnienia w lokalu miejsca dla rodziców z małymi dziećmi (w tym przewijaka)

W trakcie otwarcia ofert na sali obecni będą w roli obserwatorów zainteresowani radni oraz przedstawiciele mieszkańców. Będą oni mieli możliwość wglądu do złożonych przez oferentów dokumentów w trakcie otwarcia ofert.
Spośród ofert spełniających wymogi konkursu Komisja konkursowa dokonuje wyboru oferty, która zawiera propozycję najwyższej stawki czynszu.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania m.in. ogłoszenie-regulamin konkursu czy formularz oferty znajdują się na stroniewww.zgn.waw.pl w zakładce Lokale użytkowe.
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/cms/prt/view/prsowy-konkurs.html
 
 

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.