Petycja

Do:
Prezydent Warszawy
p. Hanny Gronkiewicz-Waltz
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Przestrzeń miejska w Warszawie ma odpowiadać na potrzeby wszystkich grup mieszkańców - również tych mniej wpływowych i mniej zamożnych. Nie chcemy, aby Śródmieście stało się dzielnicą elitarną. W chwili obecnej istnieje wystarczająco dużo ekskluzywnych sklepów, restauracji i banków. Prowadzona przez miasto polityka czynszowa systematycznie wypycha z śródmieścia lokale istotne dla codziennej aktywności mieszkańców.
Najwyższy czas, żeby Samorząd, który nas reprezentuje, znalazł rozwiązania prawne wspierające funkcjonowanie takich miejsc jak niedawno zamknięty Bar Prasowy. Bary mleczne mają tradycje sięgające XIX wieku. Są nie tylko częścią historii Warszawy, ale także lokalami użyteczności publicznej, miejscami spotkań ludzi z różnych grup społecznych, instytucjami wspierającymi osoby starsze i ludzi mniej zamożnych. Należy chronić istniejące bary i tworzyć warunki do powstawania nowych.

Wzywamy władze miasta do otwartej debaty na temat barów mlecznych i innych lokali, które pełnią ważne funkcje społeczne, wzywamy do wspólnego szukania rozwiązań. Takie podejście władz sprawi, że poczujemy się poważnie potraktowani przez władze miasta.
Petycja jest do podpisania na stronie petycje.pl:
http://www.petycje.pl/petycja/8170/petycja_ws_bary_aprasowegoa_i_innych_...