Podsumowanie prac komisji ds. monitorowania sposobu zarządzania komunalnym zasobem lokali użytkowych w Śródmieściu.

Po długiej dyskusji z radnymi doszliśmy do porozumienia. Radni przyjęli rekomedację dla Zarządu Dzielnicy odnośnie sposobu profiowania przetargu na wynajęcie lokalu, w którym wcześniej mieścił się Prasowy!
Nie było łatwo ale udało się wypracować wspólny tekst. Oto jego treść (zbliżona):
"Lokal przeznacza się wyłącznie na bar mleczny, tj. samoobsługowy, bezalkoholowy, ogólnodostępny zakład masowego żywienia, prowadzący produkcję i sprzedaż potraw mleczno-nabiałowo jarskich wchodzących w skład posiłków całodziennych. Wyżej wymienione potrawy powinny stanowić ponad 50% oferty. Marża gastronomiczna nie może być ustalona na poziomie wyższym niż 30% wartości surowców. Zostanie powołana wielostronna komisja  konkursowa w której skład wejdą m.in  mieszkańcy dzielnicy Śródmieście, w celu zaopiniowania złożonych ofert . Minimalna stawka czynszu wynosi 12,50 zł za metr".
Radni a także pani dyrektor ZGN przejawiali momentami niezwykły pesymizm. Gdy po raz pierwszy padła od nas propozycja - pozwólmy mieszkańcom decydować, usłyszeliśmy ciche "bez przesady". Drodzy panstwo, my jako mieszkańćy i mieszkanki Warszawy też mamy kompetencje aby decydować o tym, jak będzie wyglądało nasze miasto.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.