Władza uznaje racje mieszkańców

W poniedziałek, 5 marca 2012 roku, Warszawę obiegła dobra wiadomość. Kierowany przez burmistrza Wojciecha Bartelskiego Zarząd Dzielnicy Śródmieście uznał racje mieszkańców oraz mieszkanek stolicy, i przeznaczył lokal po barze Prasowym do konkursu profilowanego na bar mleczny. Styczniowa sesja Rady Dzielnicy Śródmieście uznała zasadność naszych argumentów i postulowała ogłoszenie konkursu profilowanego oraz włączenie do komisji konkursowej mieszkańców Śródmieścia. Wczorajsza decyzja zarządu dzielnicy to kolejny sygnał, że władze Warszawy przyjmują do wiadomości, że miasto to nie firma, a ludzie to nie towar. Widzimy i doceniamy zmianę postawy władzy - między policyjnym pacyfikowaniem grudniowego społecznego otwarcia baru, a najnowszymi deklaracjami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej zmiany. Wierzymy, że jest ona krokiem nie tylko na drodze do przywrócenia baru Prasowego, ale także w kierunku innej, bardziej ludzkiej, demokratycznej i partycypacyjnej polityki miejskiej. Warszawiaków, warszawianki oraz naszych przedstawicieli zapewniamy o gotowości do wspólnej w tym kierunku wędrówki. Wiemy, że jeden odzyskany bar Prasowy miasta nie zmienia, że to dopiero początek. Jednak skoro idziemy daleko, możemy iść powoli. Znając stawkę, potrafimy być cierpliwi, choć obiecujemy też przypominać o sobie w razie, gdyby droga ta zbyt się wydłużała.

Dzisiejsze gazety obwieszczają zwycięstwo obrońców baru Prasowego. Cieszymy się, że media zajęły się podjętym przez nas tematem i mamy nadzieję, że świadczy to nie tylko o ich zainteresowaniu barwnym konfliktem, ale i o budzącej się głębszej wrażliwości. Dopóki rodziny będą pozbawiane przemocą dachu nad głową, dopóki potrzeby zwykłych ludzi będą ignorowane, dopóki logika rentowności zastępować będzie demokratyczne rządy, dopóty nie będziemy mówić o zwycięstwie.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.